Tips voor de wintermaanden

Onderhoud / ziekten en plagen voorkomen / voorbereiding op nachtvorst
In de wintermaanden overwinteren veel eitjes van schadelijke insecten op het hout van planten. Voorbeelden hiervan zijn blad-, wol-, schild- en dopluizen, de wintervlinder en spint.

Preventief insectenaantastingen aanpakken

Door de planten tussen half december en einde januari te bespuiten met VBC Ultra kunnen veel insectenaantastingen in het voorjaar en zomer voorkomen worden. Daarnaast kan VBC Ultra toegepast worden om uitbreiding van vruchtboomkanker af te remmen en om groene aanslag op takken en stam te beperken.

VBC Ultra dient toegepast te worden als alle knoppen in rust zijn en bij vorstvrij, sneldrogend weer. Kies zorgvuldig het tijdstip van bespuiting. De gewassen moeten voor de avond droog zijn. Spuit krachtig tot het afdruipstadium.

Dit middel niet toepassen op blauwe en gele coniferen.

Nachtvorst

Nachtvorst is niet schadelijk voor de beplanting. Ook bij nachtvorst kunt u overdag probleemloos planten. De wortels van de planten moeten niet blootstaan aan vorst. Wacht dan even met planten totdat de vorst uit de grond is.

Zodra de beplanting in de grond staat, is nachtvorst geen enkel probleem meer. Als er vorst wordt gemeld, denk dan aan het afdekken of binnen zetten van exoten en andere gevoelige kuipplanten. Bij minder gevoelige planten alleen de pot afdekken i.v.m. het bevriezen of verdrogen van wortels.

Gebruik voor het afdekken luchtdoorlatende materialen. Gesloten, plastic zakken leiden tot schimmelvorming over de hele plant en worden dus afgeraden. Zorg er ook voor dat slangen en sproeiers leeg en opgeruimd zijn. Dit voorkomt vervelende verrassingen in het voorjaar.

Mycorrhiza

Mycorrhiza is een natuurlijke wortelschimmel. Bomen en planten maken deze schimmel uiteindelijk zelf aan. Maar juist na het planten is deze schimmel belangrijk voor de wortelvorming. Vooral voor beplanting die zonder kluit, dus met ‘blote wortel’ geleverd wordt. Daarom hebben wij nu 'Wortelflora' in ons assortiment. Dit product bevat meerdere soorten Mycorrhiza’s.

Door 'Wortelflora' direct bij de wortels te strooien, zullen uw bomen en overige planten sneller aanslaan. Vooral de Fagus sylvatica (beukenhaag) heeft deze schimmels hard nodig. Zelfs als deze met kluit geleverd worden.

'Wortelflora' is verkrijgbaar in potjes van 500 gram en kost € 11,50. Een potje is geschikt voor 5-10 meter haag of voor 5-8 bomen.

Bomen en vaste planten snoeien

Globaal genomen mogen bomen tot 21 december (= kortste dag) gesnoeid worden. Daarna pas weer als ze vol in het blad staan. Bomen met zacht hout (bijv. Catalpa) kunt u het beste pas in maart/april snoeien. Vruchtdragende bomen/struiken direct na de pluk snoeien. Bloeiende heesters direct na de bloei snoeien. Bij twijfel: bel ons even!

Vaste planten die men voor de winter kaal maakt lopen het gevaar te bevriezen tijdens strenge vorst. Het is raadzaam de afgesnoeide delen op de planten te laten liggen als afdekking. Als de planten uitlopen na de winter dit materiaal verwijderen.

Bij het snoeien van rozen (**) en andere gevoelige heesters rekening houden met het invriezen tijdens de winter. Deze planten voor de winter hoog snoeien (= max. 1/3 terugsnoeien) en als het vorstgevaar geweken is (omstreeks maart), kort bijknippen.

(**) voor de winter de rozen 'aanaarden', zodat de oculatieplek goed afgedekt is.

Wortelrot

De ondergrond in de tuin moet goed doorlatend zijn. Als in perioden met veel neerslag het water niet snel wegzakt, is de grond ter plaatse niet doorlatend. Dan ontstaat wortelrot. Verticale drainage is dan noodzakelijk. Dit kunt u zelf toepassen door met een grondboor gaten van minimaal 1, 5 mtr. te maken. Vul deze gaten met grint, grof zand of scherven. Maak meerdere gaten op de niet  doorlatende plekken.

Vruchtdragende fruitbomen

Bij fruitbomen die afgelopen jaar niet veel vruchten hebben gedragen, maar wel goed groeiden, kan men in de wintermaanden wortelsnoei toepassen. Op ca. 25-30 cm. vanaf de stam maakt u een ‘snede’ van 1 spade diep in de grond. Beperk de snede tot 1/4 tot maximaal 1/3 van een cirkel rondom de boom. Steek niet rondom de hele boom, maar blijf aan één kant. Zodoende blijft de boom toch stevig staan.

Volgend jaar doet u een evt. wortelsnoei aan de andere zijde van de boom. Door de wortels gedeeltelijk weg te steken, wordt de boom geactiveerd om vruchten te dragen en wordt de groei geremd.

Contact

Powered by FiloLabs